WORLD Lịch sử

Số lượng bán: 155 chiếc Bắt đầu:

1994-1996

Sự khởi đầu và cải tiến của máy gặt đập liên hợp.

Số lượng bán: 6050 chiếc Thời gian phát triển:

1997-2002

Máy gặt đập liên hợp đã thay thế nhân công và hiệu quả của nó tương đương với khối lượng công việc của 15 hoặc 20 công nhân

Số lượng bán: 27000 chiếc Thời gian nâng cấp:

2003-2007

Hiệu quả và độ tin cậy của máy được cải thiện và hiệu quả của nó tương đương với khối lượng công việc của 30-45 công nhân.

Số lượng bán: 49300 đơn vị Thời gian nhuận lớn:

2003-2007

Công ty đạt được sự chuyển đổi công nghệ thành công, hiệu quả của máy tương đương với khối lượng công việc của 55-60 công nhân. Nó áp dụng các thiết bị và công nghệ xử lý tiên tiến quốc tế để cải thiện hiệu suất và sự thoải mái khi vận hành. Nó được khách hàng gọi là "Chuyên gia làm sạch hiệu quả".

Số lượng bán: 157000 chiếc Thời gian chạy trước:

2013-2017

Nỗ lực của công việc cơ giới hóa tương đương với khối lượng công việc của 75-90 công nhân. Kỹ thuật máy người được sử dụng rộng rãi trong sản xuất. Do đó, sự kết hợp nhiên liệu của nó là kinh tế hơn, điều khiển thông minh một phần trở thành sự thật. Hiệu suất của máy thương hiệu thế giới tiếp tục dẫn đầu thị trường và số lượng bán hàng đang ở vị trí hàng đầu trong 5 năm này. World Group là một trong những nhà sản xuất máy gặt đập liên hợp hàng đầu.